Home » Editorial 23

Editorial 23

Print Friendly, PDF & Email

Theosofie vóór Blavatsky

(De gele boekjes reeks)

gele boekjes reeks theosophy

 Click here for the booklet texts in English

 

Gele boekjes is de onofficiële naam van de reeks van esoterische, mystiek Griekse, Arabische en andere occulte stromingen die door de Geünieerde Loge van Theosofen van Antwerpen in omloop zijn gebracht tussen 1988 en 1992. Van alle afleveringen bestaat de hoofdmoot uit vertalingen uit het Engels en deze werden verzorgd door de toenmalige nestor van de Loge de heer Armand Courtois, een van de drijvende krachten achter deze Belgische GLT. De ‘Gele Reeks’ werd, en is nog steeds, een begrip voor het gehele Nederlandse taalgebied.

Hoewel het taalgebruik hier en daar gedateerd aandoet, heeft de redactie van de boekjes desondanks voor gekozen zoveel mogelijk van het karakter van de oorspronkelijke vertaling te behouden – de inhoud is er niet minder waardevol om.

Ieder boekje behandelt de levensgeschiedenis en leer van één van de grote occultisten, filosofen, wijzen of mystici van de esoterische beweging – die van alle tijden is – met name uit de Griekse en Europese traditie, maar ook figuren van Arabische en andere oorsprong, die blijk gaven van een diepere kennis en filosofie dan bekend waren aan het algemene publiek en die op het menselijk denken van hun tijd een belangrijke invloed teweegbrachten, zij het veelal ‘achter de schermen’. Vaak zijn deze zienswijzen tijdloos gebleken en sluiten zij naadloos aan bij het gedachtegoed van de Moderne Theosofie.

In het kader van de Tweede Doelstelling van de Theosofische Beweging die aanmoedigt tot:

De vergelijkende studie van oude en moderne religies, wetenschappen en filosofieën en het aantonen van het belang van zo’n studie…

betogen we dat juist deze reeks kan bijdragen aan het realiseren van dit doel.

De actieve leden van de Antwerpse Loge van de GLT zijn erkentelijkheid verschuldigd aan diverse sympathisanten binnen en buiten de Loge, die dit unieke materiaal een warm hart toedragen en die de taak op zich hebben genomen om “voor zover tijd en menskracht dat mogelijk maken” deze reeks voor het net technisch toegankelijk te maken. In deze tijd, begin 21ste eeuw, is er wereldwijd, en met name in het Nederlands taalgebied, een toenemende belangstelling, ook op academisch niveau, voor de pre-Blavatskyaanse theosofie. Door middel van deze online publicatie proberen we een bredere bekendheid te geven aan voornoemde occulte onderstroom van de cultuur.

 

De redactie van DailyTheosophy.net zal u links verschaffen naar de reeks en naar de afzonderlijke boekjes zodra deze online beschikbaar komen. De inleiding en index kunt u vinden op:

http://www.theosofie.be/A_PHP_framework/phpxml/geleReeks/application/Form310View.php

 

Het eerste boekje in deze reeks dat door GLT Antwerpen online gezet is:

Apollonius van Tyana : De Grote Adept van de Eerste Eeuw

 

De Engelse teksten waarop deze 50 boekjes zijn gebaseerd (en nog veel meer) zijn nu ook online te vinden, en wel onder:

http://www.theosophytrust.org/teacher-article

 

Ze zijn geschreven en gepubliceerd door :

THEOSOPHY TRUST ~MEMORIAL LIBRARY

 

– Redactie DailyTheosophy