Home » In het Nu

In het Nu

Print Friendly, PDF & Email

Leven in het nu

 

Zuiverheid van denken: We kunnen onszelf omhullen met de overpeinzing van  spirituele onderwerpen zelfs wannneer onze handen zich bezighouden met de taken van alledag. Een van de studenten of chela’s van de leraar was bezig met het omploegen van een stuk land, en de Meester zei dat die ossen die voor iemand anders de meest onhandelbare wezens zijn, bij hem altijd volkomen rustig waren omdat ze waren gedompeld in de atmosfeer van zijn concentratie en spirituele gedachten. Verder moeten we niet in angst leven voor de ervaringen van het leven, maar onszelf blijmoedig zien te redden in de  taken die op ons pad komen in plaats van te worden overweldigd door verafgelegen doelen. De leraar zei dat vreugde in het geestelijke leven werkelijk de atomen van ons lichaam lichter konden maken!

 

Probeer je geen zorgen te maken: We moeten vechten tegen de neiging van ons alledaagse bewustzijn om zich door onze zorgen en angsten naar beneden te laten drukken. De leraar van Blavatsky zei dat hopeloosheid en bezorgdheid onze lichaamsatomen ‘halverwege de dood’ kunnen brengen. ‘Maar ze kunnen worden bezield tot een soort onsterfelijkheid door het vuur van het goddelijke leven en afgestemd op de universele harmonie. Overal zouden mensen verlost kunnen worden van die grote last van onnodige zaken en zich gedragen zoals die jonge chela, als ze mentaal in evenwicht waren.’

 

Leef in het Nu: Denk aan de onmiddelijke momenten en seconden waar het pad van ons leven uit bestaat. In plaats daarvan moeten we ‘in ieder nieuw moment een stralende gedachte toelaten en onverschillig staan tegenover de dag van morgen. Ieder ogenblikkanmen, als men dat wil, de deur vinden naar werelden vol gouden kansen, de poort tot een glorieus pad dat zich uitstrekt tot in het onbeperkte eeuwige.’

 

Bereid je voor op de uitdagingen van de dag: In de vroege en heilige uren van de ochtend zouden we even de  tijd moeten nemen om onszelf met ons hogere zelf te verbinden door een prachtig gedachte in onze geest vast te houden, en onszelf te herinneren aan onze missie om anderen te helpen, en na te denken over de moeilijke uitdagingen die ons wachten op de dag die voor ons ligt. Op deze manier kunnen we ons koesteren in het zonlicht van de ziel voordat we ons wereldse taken opnemen. De leraar merkte in het bijzonder op dat de eerste drie uur van de dag in dit opzicht een uitstekende gelegenheid bieden, daar degene die bereid is op te staan met de opkomende zon en met de zon te werken ‘de medewerking krijgt van een kracht waarover hij maar weinig weet – het krachtige blauwe licht achter de zon.’

 

Breng tijd door in een natuurlijke omgeving: De natuur is de grote genezer als de afleidingen en spanningen van het dagelijkse leven zich aan ons opdringen. Als we in de stilte van het bos wandelen, naar de symfonie van de wind in de bladeren luisteren, in verwondering naar de sterren kijken, naar de muziek van de vogels luisteren, of langs het rustige ritmische uitvloeien van de golven op het strand wandelen, kunnen we onszelf bevrijden ‘van onze oude moemakende herinneringen en van alle problemen die eventueel zouden kunnen komen,’ en ons eenmaken ‘met dat licht in de natuur.’