Home » Tsong kha pa

Tsong kha pa

Print Friendly, PDF & Email

in het Nederlands

Wellicht zijn maar weinig mensen zich bewust van het belang van de Tibetaanse filosoof en occultist Tsong-kha-pa. Toch is er niemand in de wereld die niet in het dagelijks leven de invloed van zijn werk ondergaat. Hij was namelijk de grote boeddhistische hervormer en zuiveraar van de leer en praktijk van de Boeddha in de veertiede eeuw in Tibet aan wie we het huidige Tibetaanse boeddhisme en de reeks van Dalai Lamas te danken hebben. In onze tijd is de Dalai Lama – de viertiende uit de reeks – een wereldwijd bekende persoonlijkheid die bijna alle landen bereist, lezingen geeft, boeken publiceert en diverse intiatieven neemt en vinden zijn leringen algemeen waardering. Aldus beinvloeden ze het ethische en spirituele cultuur in niet geringe mate. Veel van wat de Tibetaanse boeddhisten uitdragen is niet alleen boeddhistisch, maar universeel en onafhankelijk (of verheven boven elke formele religie, dat wil zeggen voor de gehele mensheid).

Het bijzonderre belang van Tsong-kha-pa is ook dat hij degene is geweest die, hoewel hij fysiek nooit buiten Tibet heeft gereisd, zich bewust was van het lijden, leven en welzijn van de hele mensheid en op grond daarvan het initiatief nam om tegen het einde, dat wil zeggen de laatste vijfentwintig jaar van elke (westerse) eeuw een poging uit te sturen om de universele occulte leringen en wijsheid in een voor de mensen van die landen en die tijd te onderwijzen. De moderne theosofische beweging, opgericht in 1875, is daar een belangrijk voorbeeld van. Nu, dank zij de positieve woorden die Mme Blavatsky over Tsong-kha-pa en het boeddhisme in het algemeen sprak als zijnde meest zuivere in zijn uiterlijke vorm van alle bestaande religies.

Tsong-kha-pa bracht de in zijn tijd reeds verontreigde en met het oude volkssjamanisme vermengde vormen van boeddhisme in Tibet bijeen, vernietigde het ‘kwade’ (d.w.z. kwalijke tantrische geschriften) en bracht een zuivere vorm van tantra naar voren binnen het Mahayana boeddhisme.

Hij was, zo zegt Blavatsky, ook de hervormer van de esoterische school, dat wil zeggen de universele wijsheidsreligie die aan alle andere religies ten grondslag ligt. De Boeddha zelf heeft in verband daarmee de voornaamste taak te verrichten voor de gehele mensheid van het huidige vijfde wortelras, het ras van mentale ontwikkling, en de voorbereiding voor het volgende ‘ras’ van de mensheid waarin de buddhische aspecten van het denken meer speciaal tot ontwikkeling worden gebracht. Ik praat nu over opeenvolgende en overlappingen fasen van ontwikkeling die ieder op zich miljoene jaren van evolutie omvatten