Home » Gele boekjes

Gele boekjes

Print Friendly, PDF & Email

De GLT-reeks is de reeks van ‘gele boekjes’, vijftig in totaal, die zijn uitgeven door de Geünieerde Loge van Theosofen in Antwerpen in een tijd dat het nog niet algemeen gebruikelijk was teksten digitaal uit te brengen. Ieder boekje behandelt de levensgeschiedenis en leer van een van de grote occultisten, voornamelijk uit de Griekse en Europese traditie en enkele uit de Arabische en andere tradities, die blijk gaven van een diepere kennis en filosofie dan die welke aan het algemene publiek bekend waren en die een belangrijke invloed op het menselijk denken in die periode teweegbrachten, zij het veelal ‘achter de schermen’. Daily Theosophy heeft besloten om, voor zover haar tijd en menskracht dat mogelijk maken, deze reeks online te publiceren, uiteraard met toestemming van bovengenoemde Loge. In deze tijd, begin 21ste eeuw is er wereldwijd, en met name in Nederland, een toenemende belangstelling, ook op academisch niveau, voor de pre-Blavatskyaanse theosofie. Met deze online publicatie proberen we een bredere bekendheid te geven aan deze occulte onderstroom van de cultuur. Door middel van links naar theosofische glossaria en online encyclopedieën willen we belangstellenden de gelegenheid bieden zelf verder studies te ondernemen.

Tot op heden gepubliceerde boekjes uit de reek:

Tsong kha pa (nr.