Home » De magische sleutel, door P.L. Grim – Inleiding en inhoudsopgave – Table of Contents

De magische sleutel, door P.L. Grim – Inleiding en inhoudsopgave – Table of Contents

Print Friendly, PDF & Email

<Voorwoord>

De Magische Sleutel

door P.L. Grim[*]

Bewerking: Petra van der Stouw

Voorwoord

Inhoudsopgave en Inleiding

Sleutel I De mens, een eeuwigheidspelgrim – wedergeboorte

Sleutel II De mens als schepper van eigen lot – het kosmische ritme

Sleutel III Verbeeldingskracht – je wordt wat je denkt

Sleutel IV De macht van de stilte

Sleutel V De kennis van het zelf – de mens als tweevoud, een samenstelling

Sleutel VI Invocatie

Sleutel VII Inwijding

Literatuuropgave


Als we in het bezit zouden kunnen komen van sleutels die de deuren van de wereldse schatkamers voor ons zouden openen, wie kan zeggen wat wij zouden doen?

Als we in het bezit zouden kunnen komen van sleutels die de schatten van de geest, ja, de rijkdommen van het hele heelal binnen ons bereik zouden brengen, wie kan zeggen wat wij zouden doen?

-•-

Een kleine sleutel kan een grote poort ontsluiten…

-•-

Er zijn er in dit woest tumult

van menselijk leed en zwaar vergrijp,

in wie de melodieën zingen

van eeuwige harmonie,

die in hun harten dragen een muziek,

langs stoffig paden en woelig stadslawaai;

die moeizaam werk en geploeter ten spijt,

voortschrijden met gezwinde, lichte tred,

terwijl in hun stille ziel een heiliggezang weerklinkt.

John Keble.

Iti mayā śrutam – aldus heb ik gehoord en aldus zal ik doorgeven

AAN JOU – MEDEPELGRIM OP HET PAD

Het leven is een pelgrimstocht, een reis – voor jou en mij, en voor alles wat leeft. Wat de mensen ‘dood’ noemen is ook een reis! Veel mensen weten of vermoeden het, hoewel zij het niet uiten. Er zijn er, die zich er dagelijks meer bewust van worden.

Bewustwording, dat is de ontplooiing van ons geestelijk bewustzijn, is het levensdoel.

Er zijn menselijke wezens van wie het bewustzijn zich zo heeft uitgebreid dat zij – hoe vreemd het ook klinkt – de weg gevonden hebben naar meesterschap over leven en dood. Want wat wij leven en dood noemen zijn slechts fasen van een oneindig, eeuwig bestaan. Er is alleen verandering van bewustzijn.

Zou jij niet graag de magische sleutels willen bezitten om de wonderlijke gebieden in het rijk van bewustzijn te openen? Ze zijn te vinden! Je kan ze gebruiken, als je wilt, en de voorhof betreden van een geestelijke Tempel, waarin de melodieën van waarheid en schoonheid, van licht en bevrijding weerklinken, eerst zacht, dan sterker en sterker, naar de mate van jouw wil en verlangen om voort te gaan van de voorhof naar het innerlijk van de Tempel.

Vele andere zoekers zal je vinden – dikwijls gedreven door verdriet en pijn – en zij zullen je mogelijk helpen. Jij kan ook helpen. Ze komen allemaal om tot geestelijke bewustwording te komen.

Je zal ook halfbewuste medereizigers ontmoeten – zij, die intuïtief in de juiste richting gaan – en helaas ook velen, die met bijna gesloten ogen reizen en dwalen en die de weg nog niet zien. Ook zij zullen eens de magische sleutel vinden en voortschrijden op het pad van evolutie. Jij kan hen helpen om die te vinden, naar de mate van je eigen streven en daardoor zal je zelf geholpen worden. Steeds zal je gidsen ontmoeten die bereid en klaar zijn om de richting te wijzen.

Veel tekens en aanwijzingen vindt de pelgrim op zijn Pad. Er zijn ook begoochelingen en dwaallichten. Er zijn sleutels, die alleen de lagere, psychische (paranormale) gebieden ontsluiten en ons voor een tijdje laten denken dat wij op geestelijke (spirituele) gebieden zijn.

Daarom is het wachtwoord:

onderscheidingsvermogen !

De magische sleutel stelt nooit teleur, al schijnen er in het begin soms begoochelingen te zijn. De echte tekens en aanduidingen schijnen soms ervaringen, dan weer herinneringen of een vaag doorbreken van licht uit de innerlijke, geestelijke gebieden. Op de meest onverwachte ogenblikken herkennen wij een oproep. Soms is het bij het luisteren naar een helder kinderstemmetje dat zijn lied zingt in de stilte van het dorp, soms als wij turen in de oneindige ruimte van de schitterende sterrenhemel. Dan weer als wij onder de mensen, onze medepelgrims, een lichtend, open, diep begrijpend oog zien of als wij muziek horen van de grote meesters of fragmenten uit een edele, bezielende gedachtegang.

Als wij maar ‘open’ zijn en geestelijke bewustwording zoeken. Dan vinden wij inderdaad de magische sleutel, die nooit faalt en de poort ontsluit naar meesterschap over leven en dood.

Drie wachtwoorden zal je moeten kennen en toepassen:

liefde, mededogen en altruïsme.

Niemand kan alleen het Pad bewandelen; achter ons aan komen zij die steun nodig hebben. Je zal de behoefte naar bewustwording waarnemen en herkennen, en een bewuste pelgrim van de eeuwigheid worden, van wie de woonplaats het grenzeloze heelal is, in deze wereld, maar niet van deze wereld; in het bezit van die meester-sleutel, die de wondere poort tot het goddelijk leven opent.

-•-

SLEUTELS:

I.           De mens, een eeuwigheidspelgrim – wedergeboorte

II.         De mens als schepper van eigen lot – het kosmische ritme

III.       Verbeeldingskracht – je wordt wat je denkt

IV.        De macht van de stilte

V.          De kennis van het zelf – de mens als tweevoud, een samenstelling

VI.        Invocatie

VII.      Inwijding

O mijn goddelijkheid, u doordringt de aarde

en sticht u tempels, machtig en groots.

O mijn goddelijkheid, u leeft in het hart van alle dingen

en verspreidt een Gouden Licht dat eeuwig schijnt

en zelfs de donkere hoeken van de aarde verlicht.

O mijn goddelijkheid, doordring mij,

dat ik van vergankelijk ik onvergankelijk moge worden,

dat ik van onvolmaakt ik Volmaking moge worden,

dat ik uit het duister moge treden in het Licht.

Katherine Tingley

-•-

* Pseudonym voor Jan Venema